Architectonica Procreate

Our Team

 • Poonam Jolly

  Poonam Jolly

  Principal Architect, Ahmedabad
 • Hitesh Rathi

  Hitesh Rathi

  Structural Consultants, Ahmedabad
 • Amitabh Teaotia

  Amitabh Teaotia

  Landscape Advisor, Gandhinagar
 • Ghanshyam Devani

  Ghanshyam Devani

  Civil Consultant
 • Teerth Khiroya

  Teerth Khiroya

  Architect, Ahmedabad
 • Varsha Sujith

  Varsha Sujith

  Architect, Ahmedabad
 • Sanjay Rabari

  Sanjay Rabari

  Architect, Vadnagar
 • Jay Sutharsan

  Jay Sutharsan

  Architect, Chennai
 • Nandini Jolly

  Nandini Jolly

  Graphic Designer, Ahmedabad
 • Kanti Sutharsan

  Kanti Sutharsan

  Accountant, Ahmedabad
 • Ramsingh Tyagi

  Ramsingh Tyagi

  Manager, Ahmedabad
 • Miko

  Miko

  Security, Ahmedabad
 • Vimal Rajoria

  Vimal Rajoria

  Electrician, Ahmedabad
 • Devendra Borawat

  Devendra Borawat

  Carpenter, Ahmedabad
 • Mansukh Aghera

  Mansukh Aghera

  Plumber, Ahmedabad
 • Mahesh Rathore

  Mahesh Rathore

  Painter, Ahmedabad
 • Mahesh Seni

  Mahesh Seni

  Stone Mason, Ahmedabad
 • Ramkali

  Ramkali

  Cook, Ahmedabad
 • Makhduma Merchant

  Makhduma Merchant

  Intern, Ahmedabad
 • Faiza Ferdows

  Faiza Ferdows

  Intern, Bangladesh
 • Badrun Nahar Prottasha

  Badrun Nahar Prottasha

  Intern, Bangladesh
 • Arjun Nair

  Arjun Nair

  Intern, Ahmedabad
 • Vaishnavi Ghanti

  Vaishnavi Ghanti

  Intern, Vizag
 • G.M Ashakirana

  G.M Ashakirana

  Intern, Mysore
 • Purushotham

  Purushotham

  Intern, Chennai
 • Kabir

  Kabir

  Intern, Bombay
 • Anshul Sharma

  Anshul Sharma

  Intern, Punjab
 • Meghna Basantani

  Meghna Basantani

  Intern, Madhya Pradesh
 • Prerna Suryawanshi

  Prerna Suryawanshi

  Intern, Mumbai
 • Chaitanya Agrawal

  Chaitanya Agrawal

  Intern, Mumbai
 • Kiran Babu

  Kiran Babu

  Architect, Vizag
 • Sathyakath Sharma

  Sathyakath Sharma

  Architect, Vizag
 • Basavaraj Patil

  Basavaraj Patil

  Architect, Hubli
 • Divya Rao

  Divya Rao

  Architect, Bangalore
 • Faisal Shafi

  Faisal Shafi

  Architect, Bangladesh
 • Gaurav Singh

  Gaurav Singh

  Architect, Mathura
 • Harshada Bhosale

  Harshada Bhosale

  Architect, Pune
 • Karthick

  Karthick

  Architect, Chennai
 • Santosh Kumar

  Santosh Kumar

  Architect, Hyderabad
 • Varun Agrawal

  Varun Agrawal

  Architect, Nashik
 • Ajit Ajmeri

  Ajit Ajmeri

  Upholster, Ahmedabad